28.07.2009

Osmanlı Devleti ne zaman kuruldu? / 27 Temmuz 1302


Türk ananelerinde hakanlığa namzet olanlardan birisinin zafer kazanması gerekiyor. Bu, tanrının ona bir kut vermesi şeklinde tasvir edilir. O halde araştırmalarımızda bu konuları ön plana çıkaracağız. Osman Gazi, sınırda kendi dönemindeki alplerle mücadele ediyor. Burada tarihçi hangi eseriyle öteki alpleri gölgede bıraktığına bakmalı. İşte bu hadise Bafeus Savaşı'yla gerçekleşmiştir. Yani kendisinden sonra oğlunun hiç itirazsız beylik tahtına oturması yani hanedanın kurulmuş olması tarihçinin tespit edeceği en önemli şeydir. Orta Çağ'da hanedan demek devlet demektir. İşte bunu temin eden, 1302'deki Osmanlı'nın büyük Bafeus Zaferi'dir.
* * *
Bu çok önemli savaş hakkında Türk kaynaklarında hemen hiçbir şey yok. Bu savaşın neticesinde Osman’ın şöhreti yayılmıştır. Her taraftan onun emri altına Türkler gelmeye başladılar. Demek ki bir ordu sahibidir. Demek ki bu zafer Türk ananesine göre kut sahibi hanedan sahibi olduğu zaferdir. Kendisinden sonra Orhan hiç itirazsız tahta geçmiştir. İşte bu sebeple bu tarihte bir hanedan olarak kurulduğunu söylüyorum. Osman’ın sultan olması bahsi konusu değildir. Bu zamana kadar 1299 olarak kabul ettik. Şimdi bu nereden çıktı diyorlar. Ben delillerimle, kaynaklarımla ispat ediyorum.
Prof. Dr. Halil İnalcık


Notlar:
Savaşın geçmiş olduğu bölge (google map)
Hammer'in belirttiği bölge (google map)

İnalcık yukarıda da anlaşıldığı gibi, Osmanlı'yı devlet yapan savaşın 1302 yılında Hammer'in dediği gibi Bilecik-Bursa arasındaki Koyunhisar'da değil İzmit Körfezi'ne yakın olan Çobankale tarafında geçtiğini söylemektedir. Tarih 27 Temmuz 1302'dir. Osmanlı bu savaşla "devlet" unvanını kazanmış ama yerleşik olarak Söğüt bölgesinde kalmaya devam etmiştir. Sonuç olarak, tarih olarak 1299 yılı yerine 1302 tarihi yıllardır söylendiği gibi değişebilirken, devlet Yalova'da kuruldu tezi savaşın geçtiği bölgenin Bizans kaynaklarına göre bilindiği gibi Bilecik tarafında değil, Yalova'da olduğu üzerinedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

 
Site Meter