10.08.2009

Kimin hesabına çalışıyorlarmış?


Oktay Ekşi'den okuyoruz:
O tarihte -1956/57 olacak- Falih Rıfkı Atay'ın sahibi olduğu Dünya Gazetesi'nin Ankara Büro Şefi (Temsilci) idim. Bir gün İstanbul'dan;
"Falih Bey'in bir arkadaşı oraya (Ankara'ya) gelecek. Anılarını yazmak için eski gazetelere ve belgelere bakmak istiyor. Meclis Kütüphanesi'yle Milli Kütüphane'ye girebilmesini sağlar mısın?" dediler.
Gelen çok tatlı, tahminen 75'inde ama ruhu genç ve iddiacı bir zat idi. Adı Hasan Amca imiş. Meğer 1912'de ilk askeri darbe yoluyla hükümeti devirmeye kalkışan Halaskar Zabitan grubundanmış. Gençlik yıllarında Çerkes Hasan diye bilinirmiş. Çok maceralı bir hayat yaşamış. Suikast teşebbüslerine karışmış. Yunanistan'da isyan çıkartmaya kalkışmış. Kimi zaman kaçmış, kimi zaman yakalanmış, hapis yatmış.
Birkaç ay Ankara'da çalıştı. İncelemelerini yaparken bir gün geldi.
"Evlat biliyor musun ne oldu? Mahmut Şevket Paşa hükümetini devirmek için mücadele ederken meğer o zamanki İngiliz Büyükelçisi'nin hesabına çalışıyormuşuz. Bugün öğrendim" dedi.
"Peki Hasan Amca, bu bilgiyi anılarınızda kullanacak mısınız?"
"Nasıl kullanabilirim evlat... Onu yazarsam hem bütün kavgalarım anlamsız olur, hem de hayatım boşa geçmiş sayılır. Yazmayacağım" dedi.
Hasan Amca anılarını içeren üç-dört kitap yazdı ama bu bilgiyi oraya koymadı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

 
Site Meter