16.05.2011

Gülbank-ı Muhammedî...


Sanat sahibi olanlar alınmazdı; ulufe için zahmet çekmez endişesiyle...
Türkçe bilen alınmazdı, açılmış ve söz dinlemez düşüncesiyle.
Çok uzun olanlar alınmazdı, ahmak olabilirlerdi...
Kısa olanlar seçilmezdi; fitne çıkarabilirler endişesiyle. . .
Asil soylu, sıhhatli, gürbüz ve mütenasip vücutlu çocuklar devşirilirlerdi...
Yeniçerilerden böyle bahsediyor Ahmet Şimşirligil hoca.
Ve işte Harbe başlayacakları zaman ise binlerce yeniçerinin ağzından gök gürültüsü gibi çıkan Gülbank-ı Muhammedî;

Allah Allah İllallah
Baş uryan, sine püryan, kılıç al kan
Bu meydanda nice başlar kesilir hiç olmaz soran.
Eyvallah! Eyvallah!
Kahrımız kılıcımız düşmana ziyan.
Kulluğumuz padişaha ayan
Üçler, yediler, kırklar!
Gülbang-ı Muhammedî, Nûr-ı Nebî, kerem-i Ali
Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli
Demine devranına hu diyelim
huuuuuu!..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

 
Site Meter