18.01.2010

Abraham Lincoln'den Sultan Abdülaziz'e...Abraham Lincoln
President of the United States

To His Imperial Majesty, Abd ul Aziz Khan,
Padishah of the Empire of the Ottoman Family.
Great and Good Friend;
I have received the letter which Your Majesty has been pleased to address to me communicating intelligence of the demişe of Your Majesty's honored brother, His late Imperial Majesty Abd ul Majid Khan, and of your accession to the throne of your ancestors. Assuring you of my deep sympathy for the death of your august brother, who was the constant friend of the United States, I beg leave to offer to Your Majesty my sincere and hearty congratulations upon your accession to this throne, with my best wishes that your reign may be happy and glorious to yourself, and prosperous to your realm. Permit me also to assure Your Majesty of my constant and earnest desire to maintain the amity and good correspondence which have always subsisted and still prevail between the nations, and that nothing shall be omitted on my part to cultivate and promote the friendly sentiments always entertained and cherished by this Government in its relations with his late Majesty. And so I recommend Your Majesty to protection of the Almighty.

Written at Washington the second day of October Anno Domini 1861.

Your Good Friend
Abraham Lincoln
* * *

Abraham Lincoln
Birleşik Devletler CumhurBaşkanı

Osmanlı hanedanı memalikinin Padişahı,
Abdül Aziz Han Majeste Cenaplarına
Majestelerinin lütfettikleri mektubundan, saygıdeğer biraderleri Majeste Abdül Mecid Han'ın üful ettikleri ve Zatı Şahanelerinin ecdadınızın tahtına cülus ettiklerini öğrenmiş bulunuyorum. Birleşik Devletlerin daimî dostu olan biraderinin ölümünden ötürü (taziye) ve sempatilerimi Zatı Şahanelerine ulaştırırken, bu tahta çıkışınızdan dolayı samimî ve yürekten tebriklerimi sunmaya müsaadelerini diler, ve saltanatınızın şahsınıza saadet ve şan u şeref getirmesini ve memleketinize mutlu olması dileğini yollarım. Her iki memleket arasında şimdiye kadar devamedip gelen ve şimdi de mevcut olan dostluk ve iyi münasebetlerin muhafazasının daimî ve ciddî bir isteğim olduğunu Zatı Şahanelerine ifade etmek hususunda müsaadelerini dilerim, (Amerika Birleşik Devletlerince) merhum Majesteleri ile daima mevcut olan ve memnuniyetle devamettirilen dostluk bağlarının aynı şekilde tarafımdan takib olunmasına hiç bir şey mani olmayacaktır. Ve böylece Zatı Şahanelerini Ulu Tanrıya emanet ederim.

Washington'da, Ekim'in 2 nci gün ve 1861 yılında kaleme alınmıştır.
Sizin iyi dostunuz
Abraham Lincoln

(Başbakanlık Arşivi, İrade-i seniyye, Hariciye No 10570)
Yazan: Prof. Dr. Akdes Nimet KURAT

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

 
Site Meter