28.09.2009

V. Osman

Zeynep Hanım, Osman Efendi, Emre Gönensay

1930lu yıllarda Nice Gar'ında -Ertuğrul Osman sağdan birinci

Osmanoğulları, yalnız Türk tarihini değil, dünya tarihini de oluşturan muazzam bir hanedandır. Bir Türkmen beyi olarak 1231’de Sakarya yakınlarında yurt tutup, cihan devleti hükümdarlığına yükseldiler. En yaşlı şehzâde (prens) sıfatıyla hanedanın 13 Mart 1994’ten beri reisi olan Osman Ertuğrul Efendi, İstanbul 18 Ağustos 1912 doğumlu idi. 97 yaşını 1 ay, 6 gün geçe gene İstanbul’da vefat etti. 800 yıl boyunca gelip geçen bütün Osmanoğullarının en yaşlısı olarak... Osman Gazi’nin 22. kuşak torunudur. (detay için Kültür Bakanlığı’nın 3 defa bastığı 5 cilt Devletler ve Hânedanlar kitabımın 2. cildine bakılabilir). Monarşi sürse idi, Beşinci Osman sıfatını taşıyarak tahtta bulanacaktı (medyada 4. Osman diye anılması doğru değil, 1954-1973 arasında Hânedan reisi olan 5. Murad torunu Osman Fuad Efendi, 4. Osman olacaktı).
Osman Efendi, İkinci Abdülhamîd’in (1842-1918) (1876-1909) 7 oğlunun tam ortancası (4.) Şehzâde Mehmed Burhâneddin Efendi’nin (1885-1949) 2 oğlunun küçüğü idi. Burhâneddin Efendi, 1913’te Arnavutluk ve 1921’de Irak tahtlarını reddetmişti. Osman Efendi, büyükbabası Sultan Abdülhamîd ile bu hâkan-halîfenin büyükbabası İkinci Mahmûd’un (1785-1808-1839) yanına defnedildi. Modern Türkiye’nin her alanda temellerini atan Sultan Mahmud, kısaca Türbe denen Cağaloğlu’ndaki önünden her gün yüz bin İstanbullunun geçtiği mekânda yatıyor. Türbe’nin bahçesi bir ‘Tanzimat Panteonu’dur. Tanzimat’ın en şöhretli kişilerinin bir kısmı burada medfundur.
Yılmaz Öztuna

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

 
Site Meter